Friday, October 30, 2009

CKHT Kini Kembali!

Bajet 2010 baru-baru ini membawa sedikit khabar tidak menggembirakan bagi pasaran hartanah. Cukai Keuntungan Harta Tanah (CKHT) yang telah 2 tahun dikecualikan akan dikuatkuasakan semula mulai 1 Januari 2010 ini.

Menurut Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Ahmad Husni Hanadzlah, CKHT akan dikenakan pada kadar 5% ke atas keuntungan daripada pelupusan hartanah melalui Perintah Cukai Keuntungan Harta Tanah (Pengecualian) 2009 (selepas ini akan disebut ‘Perintah Pengecualian’) yang akan diwartakan secepat mungkin. Demikian yang dilaporkan di dalam Utusan Malaysia pada 26hb Oktober 2009 yang lalu.

Melalui Perintah Pengecualian tersebut kadar 5% akan dikenakan tanpa mengira kategori pemilik atau tempoh pegangan hartanah tersebut.

Bagaimanapun. terdapat pengecualian diberikan kepada individu seperti berikut:

i-pengecualian ditingkatkan daripada RM5,000-00 kepada RM10,000 atau 10% daripada keuntungan bercukai, yang mana lebih tinggi;
ii-pelupusan hartanah antara suami dan isteri, ibu bapa dan anak, datuk, nenek dan cucu di atas dasar hadiah atau kasih sayang;
iii-pelupusan rumah kediaman sekali seumur hidup.

Sebenarnya, apa dia CKHT ini?

Tunggu ya...

No comments:

Post a Comment